Students Achievements

 

 


 

            JOHN DEWEY MATRIC HR.SEC.SCHOOL ,PANRUTI

                         STD XII : 2021-2022

Honouring the students who have got high scores in NEET and have secured a seat in Government Medical College.

                                          MOHANA PRIYA N.J

                                          DHINAGARAN S

                                          DHARANIDHARAN G

 


 

JOHN DEWEY MATRIC HR. SEC. SCHOOL

STD X Toppers

YEAR

PERCENTAGE 

STUDENTS NAME

MARKS

1989-1990

84 %

  L.Sasikala

826/1100

1990-1991

89 %

  A.T.Srinivasan

894/1100

1991-1992

100 %

  A.Jayachitra

931/1100

1992-1993

91 %

  K.Venkatataramanan

855/1100

1993-1994

100 %

  K.Haripriya

936/1100

1994-1995

100 %

  P.Sureshkumar

924/1100

1995-1996

98 %

  G.R.Radhika

964/1100

1996-1997

98 %

  B.Shyamala

968/1100

1997-1998

100 %

  R.Balamurugan

947/1100

1998-1999

94 %

  R.Mangalam

1031/1100

1999-2000

100 %

  K.Surena Kumar

1021/1100

2000-2001

91 %

  M.Saranya

1003/1100

2001-2002

93 %

  R.Sangeetha

987/1100

2002-2003

90 %

  V.Sakthivel

1037/1100

2003-2004

92 %

  M.Leelamani

979/1100

2004-2005

95 %

  N.Sakthi Pravin

1010/1100

2005-2006

83 %

  B.Shiva

1005/1100

2006-2007

99.2 %

  R.Shakila Banu

1025/1100

2007-2008

100 %

  T.Pradhap

472/500

2008-2009

90 %

  K.Sowndarya

470/500

2009-2010

96 %

  R.Sathish Kumar

481/500

2010-2011

94 %

  A.Nasrin nisha

481/500

2011-2012

99 %

  M.Devi

488/500

2012-2013

98 %

  S.Jaya Bharathi

495/500

2013-2014

98 %

  P.Lakshmipriya

497/500

2014-2015

97 %

  V.Gayathri

495/500

2014-2015

97 %

  R.Suryaprakash

495/500

2015-2016

97 %

  S.K.Priyadharshini

495/500

2016-2017

97.4 %

  S.P.Akshaya

498/500

2017-2018

97 %

  V.Dhanakanthan

493/500

2018-2019

98 %

  A.B.Thiyaneshwaran

491/500

2019-2020 94%

S.Lakshmi narasimman

471/500
2020-2021 100%

All Pass

-
2021-2022 97%

S.S.Subalakshmi

485/500

2022-2023

98% S. NIVETHA 486/500

 

JOHN DEWEY MATRIC HR. SEC. SCHOOL

STD XII Toppers

YEAR

PERCENTAGE 

STUDENTS NAME

MARKS

1991-1992

89 %

  M.Krishnamoorthy

991/1200

1992-1993

92 %

  P.Seethakumari

758/1200

1993-1994

90 %

  A.Jayachitra

1064/1200

1994-1995

94 %

  K.Kannan

1012/1200

1995-1996

97 %

  K.Haripriya

1042/1200

1996-1997

100 %

  G.Pushparajan

1075/1200

1997-1998

98 %

  M.Sudhagar

1081/1200

1998-1999

100 %

  P.Santha Moorthy

1055/1200

1999-2000

100 %

  R.Balamurugan

1079/1200

2000-2001

98 %

  C.Ram Kumar

1118/1200

2001-2002

95 %

  L.Arularasi

1140/1200

2002-2003

75 %

  K.W.Selva Vinayagam

1138/1200

2003-2004

91 %

  R.Sangeetha

1115/1200

2004-2005

92 %

  V.Sakthivel

1173/1200

2005-2006

91 %

  S.Ramesh

1151/1200

2006-2007

98.06 %

  R.Ram Kumar

1118/1200

2007-2008

97 %

  S.Nagarajan

1157/1200

2008-2009

95 %

  R.Pushparaj

1135/1200

2009-2010

98 %

  T.Pradhap

1155/1200

2010-2011

97 %

  M.Chakkaravarthi

1156/1200

2010-2011

97 %

  K.Sowndarya

1156/1200

2011-2012

98 %

  E.Praveena

1168/1200

2012-2013

98 %

  T.Lavanya

1178/1200

2013-2014

99 %

  G.Aswitha

1169/1200

2014-2015

97 %

  S.Pavithra

1176/1200

2015-2016

97.8 %

  S.Abitha

1174/1200

2016-2017

98.4 %

  S.Subashini

1183/1200

2017-2018

92 %

  J.Vaishnavi

1170/1200

2018-2019

98 %

  P.Deebikha

569/600

2019-2020 99.5% S.AYISHA JUHAINA 577/600
2020-2021 100% P. KEERTHANA 588/600
2021-2022 100%

D.DHARSHANA

P.ARUNKARTHICK

591/600
2022-2023 98% D.HARISH 591/600

 

 

 

THE NEW JOHN DEWEY MATRICULATION SCHOOL

STD X Toppers

YEAR PERCENTAGE  STUDENTS NAME MARKS
2002-2003 97% M HEMA PRIYA 1020/1100
2003-2004 88% S RAMESH 1006/1100
2004-2005 100% S SENTHAMIZH KUMARAN 990/1100
2005-2006 98% V ARAVINDHA RAJAN 1022/1100
2006-2007 100% E BALAJI 1055/1100
2007-2008 98% K GANDHIMATHI 469/500
2008-2009 93% J DEBEKA 474/500
2009-2010 93% S SANGEETHA 471/500
2010-2011 100% T LAVANYA 487/500
2011-2012 100% S KRISHNAPRIYA 485/500
2011-2012 100% G ASWITHA 485/500
2012-2013 100% S PAVITHRA 495/500
2013-2014 100%

M FAMINA BEGA

495/500
2013-2014 100% R KEERTHANA 495/500
2014-2015 98% R SUSHMA 494/500
2015-2016 100% S KEERTHANA 492/500
2016-2017 99% D BADHMA PRIYA 495/500
2017-2018 99% S BRINDHA 495/500
2018-2019 100% G MATHUMITHA 487/500
2019-2020 98% S JENIS SAJIYA 488/500
2019-2020 100%

S RAMYA

K VINAY

480/500
2020-2021 100% - -
2021-2022 99% R SRINIVASA RAAGAVAN 491/500
2022-2023 98% P SANJAY SRINIVAS 492/500